szukaj nieruchomości

Typ nieruchomości

Lokalizacja

Liczba sypialni

Cena od

Cena do

Nr referencyjny

Co to jest RODO i co Ci daje ta regulacja

RODO to zasady ochrony danych osobowych, które wynikają z unijnego „Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych”. Dzięki nowym przepisom wszyscy mamy większą kontrolę nad swoimi danymi i lepszą ich ochronę. Warto znać swoje prawa i zasady, na podstawie których różne podmioty i instytucje – w tym my – mogą przetwarzać dane osobowe.

Dzięki RODO możesz: 

 • wiedzieć, jakie dane przetwarzamy – i co z nimi robimy
 • poprawić swoje dane – gdybyś znalazł błędy
 • przenieść swoje dane tam, gdzie będziesz chciał
 • zostać zapomnianym.

Stosując RODO, my, czyli Dream Property Marbella 2010 S.L:

 • przetwarzamy dane zawsze zgodnie z prawem i w  konkretnym celu
 • przetwarzamy nie więcej danych niż jest to koniecznie potrzebne
 • dbamy, by Twoje dane były aktualne, rzetelne, prawdziwe
 • chronimy Twoje dane, zapewniamy ich poufność.

Jakie dane klientów przetwarzamy?

 • imię i nazwisko
 • adres zamieszkania, mail, telefon
 • dane z dokumentów przedłożonych (NIE, dowód osobisty, paszport).

Kiedy możemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

 • gdy wyraziłeś na to zgodę,
 • gdy rozpatrujemy Twoją petycję lub wykonujemy umowę,
 • gdy mamy ku temu podstawę prawną,
 • gdy wymaga tego nasz (jako administratora danych) prawnie uzasadniony interes, np. badamy satysfakcję klientów, prowadzimy marketing bezpośredni, dostarczamy produkty i usługi dostosowane do Twoich potrzeb itp.).

 

DREAM PROPERTY MARBELLA 2010 SL, spółka odpowiedzialna za ten serwis internetowy, zwana dalej PODMIOTEM ODPOWIEDZIALNYM, udostępnia niniejszy dokument użytkownikom. Dzięki niemu wypełnia obowiązki wynikające z ustawy 34/2002 z dnia 11 lipca o świadczeniu usług Towarzystwa Informacji i Handlu Elektronicznego (LSSICE), BOE nr 166, a także obowiązek informowania wszystkich użytkowników serwisu o warunkach korzystania z niego. Każda osoba, która uzyskuje dostęp do tej witryny, przyjmuje rolę użytkownika, zobowiązując się do zapoznania się i ścisłego przestrzegania postanowień zawartych w niniejszym dokumencie, a także wszelkich innych przepisów prawnych, które mogą mieć zastosowanie.

DREAM PROPERTY MARBELLA 2010 SL zastrzega sobie prawo do modyfikowania wszelkiego rodzaju informacji, które mogą pojawić się na stronie internetowej, bez obowiązku uprzedniego powiadamiania lub informowania użytkowników o tych obowiązkach, rozumiejąc publikację na stronie DREAM PROPERTY MARBELLA 2010 SL. jako wystarczającą.

1. DANE IDENTYFIKACYJNE

Nazwa domeny: dreamproperty.es

Nazwa handlowa: DREAM PROPERTY MARBELLA 2010 SL

Nazwa firmy: DREAM PROPERTY MARBELLA 2010 SL

NIF: B93146678

Zarejestrowane biuro:

CENTRUM BIZNESOWE MELIOR VASARI MARBELLA, URB. LA ALZAMBRA, LOKALNE 3 - 1, 29660 MARBELLA (MÁLAGA)

Telefon: +34699158877

e-mail: tatias6na@dreamproperty.es

Zarejestrowana w Rejestrze (Handlowym / Publicznym): tom: 4924, księga: 3832, strona: 49, arkusz: MA-110561

 

2. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRZEMYSŁOWEJ

Strona internetowa, w tym między innymi jej programowanie, edycja, kompilacja i inne elementy niezbędne do jej działania, projekty, logo, tekst i / lub grafika są własnością PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO lub, jeśli ma to zastosowanie, posiada on licencję lub wyraźne upoważnienie autorów. Cała zawartość strony internetowej jest należycie chroniona przepisami dotyczącymi własności intelektualnej i przemysłowej oraz zarejestrowana w odpowiednich rejestrach publicznych.

Niezależnie od celu, w jakim były przeznaczone, całkowite lub częściowe powielanie, użytkowanie, eksploatacja, dystrybucja i komercjalizacja w każdym przypadku wymaga uprzedniej pisemnej zgody PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO. Każde wcześniej nieautoryzowane użycie jest uważane za poważne naruszenie praw własności intelektualnej lub przemysłowej autora.

Projekty, logo, tekst i / lub grafika, które nie są własnością PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO i które mogą pojawić się na stronie internetowej, należą do ich odpowiednich właścicieli, którzy sami odpowiadają za ewentualne kontrowersje, które mogą się z nimi wiązać. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY wyraźnie upoważnia osoby trzecie do bezpośredniego przekierowywania do określonych treści serwisu, a w każdym przypadku do głównego serwisu dreamproperty.es.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY uznaje na korzyść ich właścicieli odpowiednie prawa własności intelektualnej i przemysłowej, a samo ich wzmiankowanie lub pojawienie się na stronie internetowej nie oznacza istnienia jakichkolwiek praw lub odpowiedzialności względem nich, ani nie oznacza poparcia, sponsorowania lub rekomendacji przez nich.

Aby zgłosić jakiekolwiek uwagi dotyczące możliwych naruszeń praw własności intelektualnej lub przemysłowej, a także jakiejkolwiek zawartości strony internetowej, prosimy o wiadomość e-mail na adres tatiad4qxna@dreamproperty.es

 

3. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY jest zwolniony z jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z informacji publikowanych na jego stronie internetowej, pod warunkiem, że informacje te zostały zmanipulowane lub wprowadzone przez osobę trzecią spoza niej.

Korzystanie z plików cookie

Ta strona internetowa może wykorzystywać techniczne pliki cookie (małe pliki informacyjne, które serwer wysyła do komputera osoby uzyskującej dostęp do strony) do wykonywania określonych funkcji, które są uważane za niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i wizualizacji witryny. Używane pliki cookie są w każdym przypadku tymczasowe, a ich wyłącznym celem jest usprawnienie przeglądania i znikają po zakończeniu sesji użytkownika. W żadnym wypadku same te pliki cookie nie dostarczają danych osobowych i nie będą wykorzystywane do ich gromadzenia.

Dzięki zastosowaniu plików cookies możliwe jest również, że serwer, na którym znajduje się strona internetowa, rozpozna przeglądarkę, z której korzysta użytkownik, aby ułatwić przeglądanie, umożliwiając np. dostęp użytkownikom, którzy zarejestrowali się wcześniej, do usług, promocji lub konkursów zarezerwowanych wyłącznie dla nich bez konieczności rejestracji przy każdej wizycie. Mogą również służyć do pomiaru oglądalności, parametrów ruchu, kontroli postępu i liczby wejść itp., W tych przypadkach są to pliki cookie technicznie zbędne, ale korzystne dla użytkownika. Ta strona internetowa nie będzie instalować zbędnych plików cookie bez uprzedniej zgody użytkownika.

Użytkownik ma możliwość skonfigurowania swojej przeglądarki tak, aby była powiadamiana o przyjmowaniu plików cookies i zapobiegała ich instalacji na jego komputerze. Proszę zapoznać się z instrukcją przeglądarki, aby rozwinąć te informacje.

Zasady dotyczące linków

Ze strony internetowej możesz zostać przekierowany do treści z witryn internetowych osób trzecich. Biorąc pod uwagę, że PODMIOT ODPOWIEDZIALNY nie zawsze może kontrolować treści publikowane przez osoby trzecie na ich stronach internetowych, nie ponosi on żadnej odpowiedzialności za te treści. Natomiast przystąpi do natychmiastowego wycofania wszelkich treści, które mogłyby naruszać krajowe lub międzynarodowe ustawodawstwo, moralność lub porządek publiczny, wycofując przekierowania na wspomnianą stronę internetową, informując o tym właściwe organy. 

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY nie ponosi odpowiedzialności za informacje i treści przechowywane, między innymi, na forach, czatach, generatorach blogów, w komentarzach, sieciach społecznościowych lub w jakikolwiek inny sposób, który umożliwia stronom trzecim samodzielne publikowanie treści w serwisie PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO. Jednakże, zgodnie z postanowieniami artykułów 11 i 16 LSSICE, pozostaje do dyspozycji użytkowników, władz i sił bezpieczeństwa, aktywnie współpracując przy wycofywaniu lub w stosownych przypadkach, blokowaniu wszystkich treści, które mogą wpływać lub naruszać ustawodawstwo krajowe lub międzynarodowe, prawa osób trzecich lub moralność i porządek publiczny. W przypadku stwierdzenia przez użytkownika, że ​​w serwisie znajdują się treści, które mogłyby podlegać tej klasyfikacji, należy niezwłocznie powiadomić o tym administratora serwisu.

Ta witryna internetowa została sprawdzona i przetestowana pod kątem prawidłowego działania. W zasadzie poprawne jej działanie można zagwarantować 365 dni w roku, 24 godziny na dobę. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY nie wyklucza jednak możliwości wystąpienia pewnych błędów programistycznych, siły wyższej, katastrof naturalnych, strajków lub podobnych okoliczności uniemożliwiających dostęp do serwisu.

Adresy IP

Serwery serwisu będą mogły automatycznie wykryć adres IP i nazwę domeny używanej przez użytkownika. Adres IP to numer automatycznie przypisywany do komputera, gdy łączy się on z Internetem. Wszystkie te informacje są zapisywane w pliku aktywności serwera, który umożliwia późniejsze przetwarzanie danych w celu uzyskania pomiarów statystycznych, pozwalających poznać liczbę odsłon strony, liczbę odwiedzin na serwerach internetowych, kolejność wizyt, punkty dostępu itp.

 

4. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I JURYSDYKCJA

W celu rozwiązania wszelkich kontrowersji lub problemów związanych z tą witryną lub prowadzonymi na niej działaniami, mają zastosowanie przepisy prawa hiszpańskiego, którego jurysdykcji strony wyraźnie się poddają. Kompetencje do rozwiązywania wszelkich konfliktów lub nieporozumień dotyczących interpretacji prawa będą miały sądy i trybunały najbliższe MARBELLI.

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt Oferta