Email: info@dreamproperty.es Phone: +34 699 15 88 77 Phone: +34 673 73 42 11

Rady dla kupujących

Proces zakupu nieruchomości w Hiszpanii

Wybór odpowiedniej nieruchomości

Pierwszym krokiem jest oczywiście znalezienie odpowiedniej nieruchomości. Po ustaleniu ze sprzedającym warunków zakupu, należy uiścić opłatę rezerwacyjną. Opłata taka wynosi zazwyczaj 6.000 EU lub, w niektórych przypadkach, 10% wartości nieruchomości. Opłata rezerwacyjna jest niemal zawsze wpłacana gotówką lub kartą kredytową, dlatego przed podróżą do Hiszpanii powinni się Państwo upewnić, że dysponują wystarczającą i łatwo dostępną sumą na jej pokrycie. Dopiero po uiszczeniu opłaty rezerwacyjnej, nieruchomość schodzi z rynku i można spokojnie przystąpić do kolejnych czynności.

Wybór prawnika

Naszą dewizą jest zapewnienie Państwu możliwie bezstresowego przebiegu transakcji, dlatego zawsze polecamy skorzystanie z usług prawnika.

Prawnicy, z którymi współpracujemy to profesjonaliści z ogromnym doświadczeniem, zadbają, aby spełnione były wszystkie wymogi hiszpańskiego prawa.

Założenie konta w banku

Do założenia konta w hiszpańskim banku potrzebne są paszport lub dowód osobisty oraz numer NIE. Założenie konta trwa chwilę i nie ponosi za sobą żadnych kosztów. Konto jest konieczne do dokonania transakcji, a potem do uiszczania bieżących opłat za wodę, prąd, gaz, telefon, Internet etc.

Kredyt

Niezależnie od tego, czy jest się mieszkańcem Hiszpanii (residente), czy nie (no residente), można uzyskać kredyt hipoteczny na realizację inwestycji w postaci nieruchomości od dowolnego banku. Hiszpańskie banki udzielają klientom niezamieszkałym w Hiszpanii kredytów do ok. 50% wartości nieruchomości. Aby określić Państwa zdolność kredytową, bank może zwrócić się z prośbą o kopie następujących dokumentów:

Umowa prywatna kupna-sprzedaży

Po zaakceptowaniu Państwa oferty przez sprzedającego przychodzi czas na podpisanie umowy kupna-sprzedaży. Zwykle następuje to po trzydziestu dniach. Można podpisać umowę wcześniej, ale ustalając jej termin należy wziąć pod uwagę, że Państwa prawnik potrzebuje czasu na sprawdzenie statusu prawnego nieruchomości w Hiszpanii i ewentualnych ciążących na niej zobowiązań.Umowa kupna-sprzedaży powinna zawierać wszystkie uzgodnione przez strony warunki sprzedaży, może również ustalić datę zakończenia transakcji u notariusza. Zwykle przy podpisaniu umowy prywatnej kupujący wpłaca 10% ceny kupna-sprzedaży. Ta wpłata nie podlega zwrotowi w przypadku wycofania się nabywcy z transakcji.

Podpisanie aktu notarialnego

W Hiszpanii sprzedaż jest formalnie zakończona, kiedy obie strony podpiszą przed notariuszem publiczny tytuł własności tzw. escritura. U notariusza dokonacie Państwo zapłaty pełnej ceny zakupu (z funduszy własnych lub kredytu) i otrzymacie prawo własności nieruchomości.

Koszty związane z nabyciem nieruchomości

Zakup nieruchomości w Hiszpanii pociąga za sobą konieczność zapłaty niżej wymienionych opłat i podatków.

Rejestracja

Po podpisaniu aktu notarialnego, notariusz ma obowiązek przekazać informację o zmianie właściciela nieruchomości do lokalnych ksiąg wieczystych. Państwo macie 30 dni na zapłacenie wszystkich należnych podatków transferowych związanych z zakupem i załatwienie formalności związanych z rejestracją Państwa tytułu własności. Zwykle wszystkie te sprawy załatwia Państwa prawnik. Ostateczna rejestracja dokumentu może potrwać do dwóch miesięcy.

Apartamenty

Sprawdź oferty!

Dom szeregowy

Sprawdź oferty!
Powrót do góry